webmaster - SC-KOLIN.cz

Elektronika przemyslowa
Osoba dla kontaktowania: Ing. Petr Mikula

Modernizacja NC i CNC

MEFI a IP2003NC
Firma przeprowadza modernizację elektrycznego wyposażenia obrabiarek od prostej wymiany systemu sterującego po całkowicie nową elektryczną instalację maszyn.

W tym jest nowa skrzynia rozdzilcza (główny przewód dopływowy, wyłączniki zabiezpieczające, styczniki, regulatory napędów, sterowanie, systemy sterowania), nowa deska sterownicza (ekran systemu sterowania, przycisky ręcznego sterowania maszyny), nowe rozwody kablowe na maszynie i włączniki końcowe. Dla prostych NC maszyn z ortogonalnym sterowaniem z napędami zprzęgłowymi i najeżdzianiem spółrzędnych na punkty zwolnieniowe jest stosowany systém IP 2003 NC, który zupełnie zastępuje NC systemy aż do III. Generaci, na przykład NS-350, NS-351, NS-361 z produkcji firmy Tesla Kolin, NS-315 i NS-316 z produkcji firmy ZPA Košíře. Dla maszyn ze sterowaniem ciągłym używany jest systém CNC-859 DUAL firmy MEFI, który nagradza wszelkie NC i CNC systemy jak z produkji czechosłowackej tak też systemy zagraniczne.

(C) I&TS, spol. s r.o. - 8.12.2022, 1:33:55


nejlepší hokejový klub