webmaster - SC-KOLIN.cz

Oprogramowanie na zamówienie
Osoba dla kontaktowania: Ing. Ondřej Franc

Rozwój oprogramowania na zamówienie

Jedną z przeczebiiczych aktywności spolki jest też rozwój aplykacyjnego oprogramowania dla platform MS DOS i MS Windows w ośrodkach Borland C++ i Microsoft Visual C++. W tym zakreie oferujeme zdolności wytwórcze jak dla komplekcyjnych mniejszych projektów, tak też częściową partypyzację na projektech o wielkim zakresie.

Systemy internetowe

Firma oferuje rozwój aplykacji internetowych dla całkowity zarząd baze danych i przekazywanie informaci użytkownikóm internetu. W tej dziedzinie koncentrujeme się na prostcze zastosowania prezentaci firmowych i redakcyjnych systemów. Referencje: real estate Tomáš Sojka, hockey Kolín, football Kolín.

(C) I&TS, spol. s r.o. - 18.7.2024, 8:53:52


nejlepší hokejový klub